Üretilmiş Ezber Kalıpları: Demokrasi Hak ve Özgürlükler

Seçtiğiniz kategoride, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Belirli konularda üretilen ezber kalıpları kategorilere ayrılmıştır ve yan taraftaki kutu içerisinde gösterilmektedir. Bu bölümden bir kategori seçtiğinizde, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenecektir. Lütfen yandaki kutudan görmek istediğiniz çalışmanın kategorisini seçiniz.

Yaygın ve Yerleşik Kalıpların Sorgulanması Projesi, örnek ezber kalıplarının üretilmesi sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız, aşağıda bulunan Yargı Kalıpları Geliştirme Formunu doldurabilirsiniz.

"Demokrasi Hak ve Özgürlükler" içinden seçilmiş kalıplar
Yaygın ve yerleşik kalıplar Neler sorulabilirdi? Sorulsaydı, yerleşik kalıptakinden farklı hangi bakış açısının ortaya çıkmasını tetikleyebilirdi?
Demokrası uzlaşma rejimidir.Demokrasilerde halk sosyal ekonomik tercihlerini görüşlerine uygun partilere oy vererek belirtir. partiler ve seçmeni uzlaşma istemeyebilirUzlaşmanın bir yöntemi koalisyondur Maliye dışişleri ticaret sol,çalışma özelleştirme bayındırlık sağa verilse ülke magdeburg küresine döner
Seçmen siyasetçilerin hırçın ve kavga edenini sevmez oy vermeztersi başkan kavga edince lider olur iktidara gelir orada hep kalır tayy er melih g demirel ecevit hitlr musso seçmen= matador arena kulak
Demokrasilerde çoğunluğun (%50 + 1) dediği olur.“%50 - 1” olan grup iki kişiyi transfer etse, bu sefer onlar size tahakküm etse, razı olur musunuz?Küçük farklar elde etmek için daha büyük olasılıkla etik dışı yollara sapılabilir Toplumu oluşturan her birey aslında çoğunluk gibi muamele görmesi gerekir.
“Demokrasi en iyi rejimdir”Demokrasinin de kalitesi var mıdır? Bunun göstergeleri nelerdir?“Demokrasi, kendi kendini yönetmek ise; sorunlarını —gerek bireysel, gerekse örgütlenerek — çözebilen, bu süreci başkalarına ihale etmeye mecbur olmayan insanlara ihtiyaç gösterir” ilkesi temel kalite göstergesidir.
İnsan nitelik dokusu ile demokrasi kalitesi arasındaki ilişki var mıdır?İnsan niteliği yetersiz olduğunda, o insanların sorunlarını çözebilme kabiliyeti de azalır. O halde, demokrasiyi korumak ancak insan nitelik dokusunu geliştirmekle mümkün olabilir.
Demokratik rejime geçtiğimiz tarihten bu yana niçin belirli aralıklarla kesintiler oldu?Demokrasi —tüm sorun çözme araçları gibi—uygulanabilirlik koşullarının dışına çıkıldığında sorun çözen değil sorun üreten bir araç haline gelir; o halde uygun koşulların yaratılmasına dikkat edilmeli. Böylece, her on yılda bir –bir şekilde- kesintiye uğramasının önüne geçilebilir.
“Demokrasi ve cumhuriyet aynı şeydir”Demokrasi ve cumhuriyet nedir; aralarındaki fark nedir?Egemenliğin kime ait olduğu ile, egemenliği kimin kullandığı iki farklı konudur. Egemenliğin cumhura (halka) ait olmasına cumhuriyet, egemenliğin halk tarafından kullanımına ise demokrasi denilir. (http://tinyurl.com/dytxx3g)
Demokratik olmayan cumhuriyet ya da cumhuriyet olmayan demokrasi olur mu?Yukardaki açıklamanın ışığı altında çeşitli cumhuriyet ve demokrasi kombinezonlarının olabileceği görülebilir. İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde egemenlik –sembolik de olsa- kraliyet ailesinin olup, bu egemenlik halk tarafından demokrasi yoluyla kullanılmaktadır.
“Demokrasi, hak ve özgürlükler rejimidir”Sorulabilecek en basit soru, “bu değirmenin suyu nereden gelecek”tir? Yani sadece “vermeye” dayalı bir sistem nasıl ayakta durur?Hak-özgürlük-sorumluluk arasında bir dengenin bulunması gerekir.
“Fikirlerin propaganda yoluyla yayılması demokratik bir özgürlüktür”Propaganda ne demektir?Propaganda, “bir fikri öğrenmek isteyenlere, bu istek sürdüğü sürece fikrin anlatılması”dır. Bu karşılıklılık (denge) propaganda lehine bozulduğu anda bir zorlama (özgürlük kısıtlaması) ortaya çıkar; buna “koşullandırma” denilebilir. Propagandanın bu denli kolayca koşullandırmaya dönüşmesinin nedeni bu tanımsızlıktır.
Koşullandırma yapıldıkça, insanların doğuştan sahip oldukları öğrenebilirlikleri körelmez mi?Koşullandırmanın ileri düzeylere varması halinde bu bir zihinsel taciz, tecavüz olarak değerlendirilebilir. Bu tacize uğrayanların öğrenebilirlikleri –taciz veya tecavüzün şiddetine ve sürekliliğine bağlı olarak zedelenir.
“Kuvvetler ayrılığı”Bu deyimdeki “ayrılık” kavramı ile check and balance (denetle dengele) deyimi arasında çelişki nasıl açıklanabilir?Denetle-dengele deyimi, üç erkin birbirini denetleyerek herhangi birisinin kontrol dışına çıkması na engel olunacağına işaret ediyor. Türkiyedeki adlandırmadaki “ayrılık” vurgusu ise, bu yaşamsal ilkenin gözden kaçmasına yol açıyor ve sonuçta tam da tersine (kuvvetlerin birliği) gibi bir uca kayıyor.
Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.'Türkiye sınırları içerisinde yaşamayı kabul eden herkes, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır' gibi bir tanım yapılamaz mıydı?Etnik vurgular bazı toplulukları rencide edebilir. Böyle bir tanım ise insanların yaşantılarını zora sokacak, günlük yaşamını doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurmayacağı için daha doğru olabilir.
Erkekler kamyon kızlar bebekle oynar.Oyuncaklar cinsiyetle nasıl ilişkili olabilir ? Oyuncakçılar da hangi renkler hakim ? Neden reyonlar ayrı ayrı yapılır?Oyuncakçılar da oyuncaklar karışık olurdu? Oyuncakçılar tek renk olurdu. Reyonlar karışık olabilirdi.
Kadınlar arabayı kötü kullanır.Kime göre kötü kullanırlar ? Erkekler araba kullanırken hata yapmaz mı ? Kadınlar trafik kurallarına uydukları için mi kötü sürerler ?Kadınların hiç bir fazlası veya eksikliği yoktur.Herkes hata yapar kadın ya da erkek önemi yoktur.
"Erkektir yapar..."Neden erkeklere herşeyi yapabilme hakkı verilirken kızlar kısıtlanıyor? Farkları neler fiziksel güç ve görünüşleri mi?Günümüz de erkeklerin yapabildiği bir çok işi kadınlar da yapabiliyorken bu yargı saçma geliyor bana.
Cinsel organın farklı oluşumundan mı kaynaklı bir durumdur bu? Bu farklılığı onlara bu hakkı verir mi?Cinsiyet farklılığı demek üstünlük ya da 2.sınıf muamele demek değildir.Bir erkek ne kadar özgürse bir kadının da o kadar özgür olması gerek
Adalet ancak hukuksal düzenlemeler ile sağlanabilir, hukuksal düzenlemelerin olmadığı yerde hak ve özgürlüklerden bahsedilemezHukuksal kuralların bir insan tarafından belirlendiğini düşündüğümüzde şuç kavramı somut temeller üzerine oturtulabilir mi?Hukuksal kurallar genişletilmemelidir, temel haklar ve soyut suçlar haricinde hukuksal suç ve şuçluluk kavramları yaratılmamalıdır.
Hukuksal sistemler halk için mi güç sağlar iktidarlar veya yöneticiler için mi güç sağlar?Hukuksal kuralların insanların hakkını savunduğu inanışı değiştirilerek hukuk sınırlandırılabilir,özgürlük gerçek anlamını kazanır.
Erkekler ağlamazkadınlarla erkekler eşitlerse neden erkekler ağlamaz diye bir düşünce vardır? Erkekler ağlayamaz mı?Kadınlar ve erkekler toplumda eşitlerdir
Erkeklerin duyguları yok mudur?Erkeklerde insandır ve erkeklerin de duyguları vardır onlarda üzülüp ağlayabilirler
“akan kan durmalı”Kendi ve/ya başkasının kanının dökülmesinin kabul edilebileceği durumlar var mıdır?-Kendinin ve/ya dayanışma içinde yaşamını sürdürdüğü kişilerin yaşamlarını, üzerinde yaşadığı toprakları, malını mülkünü vbg vazgeçilmezlerini- savunmak amacıyla kendinin ve/ya başkasının kanının dökülmesi ile bu amaçların dışındaki nedenlerle kan dökülmesi bir tutulmamalıdır.
Eğer bir köşe yazarı bir konu hakkında yazıyorsa onun dedikleri sorgulanmadan doğru kabul edilmeli.Köşe yazarları objektif bakış açısıyla mı yazarlar yoksa kendi fikir ve görüşlerini de empoze ederler mi? Hakkında yazdıkları her konu bilimsel ve tarihsel açıdan ne kadar doğrudur? İnsanlar hiçbir araştırma yapmadan başkalarının söylediklerine neden inanırlar? Bu inanmanın nedeni nelerdir?Sorgulanması sonucu objektif bakış açısının insanlar için durumdan duruma değişebileceği ortaya çıkar. Bir insanın genel olarak sırf bir köşe yazarının siyasi görüşüne katıldığı için o kişinin tüm yazdıklarını doğru kabul etmesinin nedeni de budur. Bu yüzden insanlar okudukları her şeye inanmamalı ve her zaman kendileri de onlara verilen bilgileri sorgulamalılar ve kesinliğinden emin olana kadar şüphe duymalılar ve bu sayede araştırmacı ve şüpheci bakış açısını kazanabilirler.
Demokrasi en iyi yönetim şeklidir.Demokrasi kime göre ve neye göre en iyi yönetim şeklidir? İyi kavramı neye göre belirlenmiştir ve en iyi olduğu nasıl belirlenmiştir?Herkesin iyi anlayışı farklıdır. Kuşkusuz iyi sözünden herkes bir şeyler anlıyor. Peki demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu nasıl belir-

Ezber Kalıpları Geliştirme Formu

"Seçeceğiniz alandaki yargılarla ilgili bilgileri bu forma girebilirsiniz, ya da ilgili kategorinin altındaki formu kullanabilirsiniz."

*

* 100 karakter

Birinci sorunuz

* 140 karakter

* 140 karakter

Varsa ikinci sorunuz

140 karakter

140 karakter

Lütfen * alanları doldurunuz.